tiistai 15. lokakuuta 2013

Rotia palveluihin – kutia kumppanuuteen

Osallistuin viime viikonloppuna Lapin aluepäiville, jossa esiteltiin Invalidiliiton Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -hanketta. Siinä on selvitetty vaikeavammaisten kuntalaisten palveluasumisen järjestämistä ja hankintoja, lisäksi on laadittu opas ja tehty videokin.

Vammaispalveluiden hakeminen ja järjestyminen monimutkaista


Vammaiset henkilöt ovat kertoneet, että vammaispalveluiden hakuprosessi on hankalaa ja mm. vammaisen henkilön asumisen järjestäminen on osaamista vaativaa. Asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestyminen suunnittelusta toteutumiseen on monivaiheinen prosessi. Miten osaa vastavammautuneena valmistautua kunnan sosiaalityöntekijän kanssa käytävään keskusteluun omista asumiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista? Mitä omalta asumiselta haluan, mitä palveluja tarvitsen? Miten nämä tarpeet tulee kirjattua palvelusuunnitelmaan? Mikä ihmeen palvelusuunnitelma? Miten omannäköinen asuminen ja asumiseen kuuluvat palvelut järjestyvät ja kenen toimesta? Miksi tarvitaan palvelusitoumusta? Lopuksi on tärkeää arvioida palvelujen toteutumista: saako sitä palvelua, mitä tarvitsee?

Vammainen henkilö on oman elämänsä paras asiantuntija


Vammaispalvelujen hyvässä toteuttamisessa tarvitaan asiakkaan omaa ääntä. Äänen kuuleminen edellyttää asiakkaiden, heidän läheistensä ja kunnan sosiaalityöntekijöiden avointa vuoropuhelua.

Projektin aikana tehty selvitys osoitti, että kunnissa tehdään vaihtelevasti palvelusuunnitelmia. Sen laatiminen on palveluiden saannissa ensiarvoisen tärkeä. Palvelusuunnitelmassa vammainen ihminen kertoo tarpeistaan ja toiveistaan esim. asumiseen ja liikkumiseen ja asunnon muutostöihin liittyen. Neuvotteluun osallistuu myös kunnan sosiaalityöntekijä, jonka kanssa yhdessä suunnitellaan sitä, miten palvelut voidaan toteuttaa.

Palvelusuunnitelmapalaverissa syntyy yhteinen ymmärrys, mitä palveluja vammainen ihminen tarvitsee ja toisaalta millaisia palveluja on tarjottavissa.

Palvelusuunnitelman jälkeen asiakas tekee hakemuksen kunnalle. Kunta tekee toivottavasti myönteisen vammaispalvelulain mukaisen päätöksen. Kunnan sosiaalityöntekijän kanssa etsitään taho, joka tuottaa palvelut.

Palvelusitoumus konkretisoi tarpeet arjen tasolla


Moni palvelun tuottaja laatii yhdessä vammaisen henkilön ja kunnan sosiaalityöntekijän kanssa palvelusitoumuksen. Palvelusitoumus kertoo yksityiskohtaisesti sen, missä toimissa asiakas saa apua, kuinka paljon ja miten avustaminen ja palvelut toteutetaan päivittäin. Se on asiakkaalle dokumentti siitä, mitä palveluja hän päivittäin saa. Se toimii myös arvioinnin ja seurannan työkaluna.

Vammaispalveluiden toteutuminen arjessa ei ole yksinkertaista. Siksi Invalidiliitto on laatinut oppaan Kuinka sinä haluat asua? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen. Tämä opas on tehty henkilöille, jotka tarvitsevat asumisessaan paljon apua ja erilaisia palveluja toimintakyvyn erilaisten rajoitteiden vuoksi. Lähtökohta on se, että vammainen ihminen itse tietää, mikä hänelle on parasta.

Invalidiliittoon tulleissa puheluissa kerrotaan siitä, etteivät kuntapäättäjät ja sosiaalityöntekijät ymmärrä vaikeavammaisten ihmisten tarpeita. Eipä ihme, sillä vaikeavammaisia palveluasumisen asiakkaita on 0,1% väestöstä, henkilökohtaista apua tarvitsevia on 0,2 % ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajia 1,8% väestöstä. Määrät ovat todella pieniä. Siksi liitto on tehnyt Rotia palveluihin -videon vaikeavammaisten asumisen ja palvelujen järjestämisestä. Video avaa hyvin vaikeavammaisen ihmisen arkea ja esim. henkilökohtaisen avun tarvetta. Videon voi katsoa alta tai osoitteessa http://youtu.be/OIFLLsfrfCc.

Miten sinun äänesi on tullut kuulluksi?